Почасни и заслужни чланови Савеза:

Проф. Др. Власимир Црнчевић
Боривој Панић, дипл.инж.
Радивоје Обрадовић
Мр. Мићо Хинић
Радослав Максимовић, дипл.инж.
Петар Белић, дипл.инж.
Слободан Јовановић, новинар
Мр. Брнислав Вујиновић
Живан Миливојевић, дипл.инж.
Зоран Гајић, дипл.инж.
Ђорђе Зубер
Братислав Новаковић, дипл.прав.
Слободанка Вишекруна, дипл.инж. Александар Буреш, дипл.инж.