Састав комисија:

1. Организационо-кадровска питања

Ралић Оливера, дипл.хем.-председник
Лопар Милош, инж.маш.
Пук. Јовић Ивица
Мр. Тасић Милан, дипл.инж.маш.
Мр. Стојић Милош, дипл.инж.ел.

2. За изложбе и манифестације

Гајић Зоран, дипл.инж.маш. – председник
Петрашковић Зоран, дипл.инж.гр.
Др. Миљевић Вујо, дипл.инж.физ.
Вићентијевић Живота, дипл.инж.маш.
Илић Наталија, хем.

3. За Нормативно-законодавно регулативу

Мр. Ђуро Борак, дипл.инж.маш. – председник
Ачевић Александар, дипл.инг.ел.
Братислав Новаковић, адвокат
Славица Стојадиновић, дипл.прав.
Драгомир Ћемаловић, дипл.прав.

4. За Информисање

Дашић Светлана, дипл.инж.маш. – председник
Проф. Др. Несторовић Миодраг, дипл.инж.арх.
Др. Вукић Марија, дипл.инж.тех.
Јурић Драго, дипл.инж.маш.
Јараковић Илија, дипл.инж.маш.

5. Радна група за примену и пласман проналазака

Везмар Владимир, дипл.инж.тех. – председник
Дашић Светлана, дипл.инж.маш.
Ђурђевић Милан, дипл.инж.маш.
Ралић Оливера, дипл.хем.
Петрашковић Зоран, дипл.инж.гр.
Николић Душанка, дипл.биол.
Милошевић Мирослав, дипл.инж.ел.
Илић Наталија, хем.

Колективно чланство:

ПРВА ИСКРА – Барич
ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА – Београд
ГАЛЕНИКА А.Д. – Земун
МИНЕЛ – КОТЛОГРАДЊА – Београд
ЕЛЕКТОРДИСТРИБУЦИЈА – Београд
ЖИРОСКОПИ – ТЕЛЕОПТИК – Земун
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ – Београд
ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ – Београд
ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈСКЕ ИЗВОРЕ СТРУЈЕ – ИХИС – Земун
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – Београд
ИНДУСТРИЈА БОЈА И ЛАКОВА – ДУГА – Београд
ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА – Београд
ВИША ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА – Земун
ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФТМТ – Раковица
ИКАРБУС – Земун
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – Београд
ТРИО – Београд
ПП ЛОПАР – Београд
СИСТЕМ ДЦ90 – Београд
ТОПЛИЦА ДРВО – Београд
ДМД Холдинг – Београд
ЕЛЕКТРОТЕХНИЦКИ ФАКУЛТЕТ – Београд
ХЕМОФАРМ – Представништво Београд – Београд

Почасни и заслужни чланови Савеза:

Проф. Др. Власимир Црнчевић
Боривој Панић, дипл.инж.
Радивоје Обрадовић
Мр. Мићо Хинић
Радослав Максимовић, дипл.инж.
Петар Белић, дипл.инж.
Слободан Јовановић, новинар
Мр. Брнислав Вујиновић
Живан Миливојевић, дипл.инж.
Зоран Гајић, дипл.инж.
Ђорђе Зубер
Братислав Новаковић, дипл.прав.
Слободанка Вишекруна, дипл.инж. Александар Буреш, дипл.инж.