Organiz


Чланови Скупштине

Радна тела Савеза
Колективно чланство
Почасни и заслужни чланови Савеза


Чланови Скупштине:

Арбанас Бранко, инж.орг. рада – ТЕЛЕОПТИК – ЖИРОСКОПИ, Земун
Ачевић Александар, дипл.инж.ел. – ЖТП – СЕКТОР ЗОВС, Београд
Мр. Борак Ђуро, дипл.маш.инж. – ИНСТИТУТ ИМР, Раковица
Васиљевић Милан, дипл.инж.маш. – ИМТ, Нови Беград
Везмар Владимир, дипл.инж.техн. – СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА, Вићентијевић Живота, дипл.инж.маш. – 21. МАЈ – ДМБ – ФТМТ, Раковица,
Др. Вукић Марија, дипл.инг.техн. – САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ – Београд
Вуковић Драгана, дипл.хем. – САМОСТАЛНИ ПРОНАЛАЗАЧ, Београд
Гајић Зоран, дипл.инж.маш. – САНУ, Београд
Дашић Светлана, дипл.инж.маш. – ЛОЛА – ЕКСПОРТ, Београд
Ђурђевић Милан, маш.инг. – МИНЕЛ – КОТЛОГРАДЊА, Београд
Проф. Др. Ерцеговић Ђуро – ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, Земун
Зеленбаба Илија, маш.инж. – ЗМАЈ, Земун
Јанковић Богољуб, дипл.инг.техн. – ШТАМПАРИЈА ПОЛИТИКА, Београд
Јараковић Илија, дипл.инж.маш. – ИНСТИТУТ ЛОЛА, Београд
Пук. Јовић Ивица – Управа за научну и издавачку делатност ВЈ, Београд
Јурић Драго, дипл.инж.маш. – Проналазач предузетник, ТРИО, Београд
Проф. Др. Лаушевић Мила – Технолошко металуршки факултет, Београд
Лопар Милош, маш.инж. – Проналазач предузетник,, ПП ЛОПАР, Београд
Проф. Др. Марковић Драган – МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд
Миловановић Љубомир, дипл.инж.маш. – ПКБ КОРПОРАЦИЈА, Београд
Милошевић Мирослав, дипл.инж.ел.–ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД,
Др. Миљевић Вујо – ИНСТИТУТ ВИНЧА, Београд
Минчић Дане, дипл.инж.маш. – ФРИКОМ – МДД, Београд
Мраовић Мирјана, дипл.хем. – ИНСТИТУТ ТОРЛАК, Београд
Проф. Др. Несторовић Миодраг – Архитектонски факултет, Београд
Николић Душанка, дипл. Биолог – ИНСТИТУТ ТОРЛАК, Београд
Петрашковић Зоран, дипл.инж.грађ. – ИНСТИТУТ ИМС, Београд
Петровић Градимир, авио мех. – ЈАТ – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА, Сурчин
Др. Петровић Предраг – ИМР, Раковица, Београд
Радојевић Ненад, дипл.инж.техн. – ПРВА ИСКРА ХОЛДИНГ А.Д., Барич
Ралић Оливера, дипл.хем. – ГАЛЕНИКА – ИНСТИТУТ, Земун
Ранђеловић Милентије,проналазач – Привредна комора Београда
Славковић Милисав, дипл.инг.маш. – ИКЛ, Београд
Симић Миливоје, дипл.инж.маш. – ИПМ, Београд
Др. Симичић Милош – ИХИС – ХОЛДИНГ, Земун
Мр. Стојић Милош, дипл.инж.ел. – ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН, Београд
Мр. Тасић Милан, дипл.инж.маш.- Виша техничко машинска школа, Београд
Мр. Томић Драган, дипл.инж.техн. – Завод за израду новчаница, Београд
Др. Шатарић Илија, агроном – ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ, Земун
Вукојемић Бранко, в.с.с. маш. – АД «21. МАЈ» Раковица, Боград

Чланови Председништва:

Мр.Ђуро Борак,дипл.инж.маш. председник
Светлана Дашић, дипл.инж.маш, секретар
Владимир Везмар дипл.инж.тех.
Др. Вујо Миљевић дипл.инж.физ.
Оливера Ралић дипл.хем.
Александар Ачевић, дипл.инж.ел.
Проф. Др. Миодраг Несторовић, дипл.инж.арх.
Зоран Петрашковић, дипл.инж.гр.
Пуковник Ивица Јовић, дипл.инж.маш.
Мр. Милан Тасић, дипл.инж.маш.
Милош Лопар,инж.маш.
Зоран Гајић, дипл.инж.маш.
Мр. Драган Томић, дипл.инж.маш.

Чланови Надзорног одбора:

Симић Миливоје,дипл.инж.маш., Председник ,ИПМ
Др.Вукић Марија, дипл.инж.тех., члан, Саобраћајни Институт ЦИП
Ђурђевић Милан, инж.маш., Минел-Котлоградња