ДЕЛАТНОСТ И ЗАДАЦИ

  • Унапређење развоја проналазаштва, техничко-технолошких, организационих и других иновација.
  • Организавање, анимирање, популарисање проналазачке делатности у свим радним срединама.
  • Делује у функцији потреба проналазача, привреде и свих заинтересованих субјеката.
  • Пружа потребну стручну помоћ лицима, радним колективима и институцијама  на пословима заштите и коришћења резултата инвентивног рада.
  • Ствара услове за развој и неговање свих облика иновација.
  • Повезује ауторе иновација и заинтересоване кориснике за реализацију и пласман тих иновација.
  • Развија и негује проналазачки подмладак за проналазачку делатност.
  • Активно учествује и доприноси стварању и спровођењу стратегије
    технолошког развоја земље.

Организује традиционалну Изложбу „ПРОНАЛАЗАШТВО БЕОГРАД“ са међународним учешћем.


65 ГОДИНА САВЕЗА ПРОНАЛАЗАЧА БЕОГРАД

Напустили смо XX век, век технолошких иновација а закорачили у нови уз очекивање нових врхунских достигнућа у науци посебно у развоју технологија. Предходних шездесет година рада Савеза проналазача Београда је показао да су генерације проналазача, новатора, истраживача и научника наставиле традицију својих славних предходника и оставиле вредне и високо вредноване резултате рада за будуће генерације.

Далеке, 1956. године у Београду је формиран актив проналазача који је следеће године прерастао у Удружење проналазача а касније у Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београд. Савез проналазача Београда је у склопу Савеза проналазача Југославије, и Србије деловао на јединственом стратешком опредељењу формирања актива проналазач а и организација које су афирмисали стваралаштво и са тим развијали креативне снаге у масовни иновацијски покрет. Тешко је у кратким цртама направити ретроспективу укупних резултата, ипак неопходно је истаћи само неке и то:

– Створена је једна кохерентна организација са великим бројем проналазача који својим деловањем свакодневно развијају и обогаћују ову, за све, изузетно значајну организацију. Створена је јасна структура организације препознатљива по свом деловању и активном раду на програмским задацима.

– За узврат рад креативних људи у предузећима створио је огромне развојне потенцијале и створена су материјална добра од изузетног значаја за ову земљу и овај народ. Део тих резултата је афирмисан на изложбама проналазача које је организовао овај Савез. Познато је да је до сада одржано двадесетједна изложба у контиуитету, а од 2000.године и званично са међународним учешћем на којима је излагало преко 3.500 учесника са преко 3.000 експоната, а Изложба је прерасла у традиционалну, познату не само у овом граду него и шире у републици, држави и ван наше земље.

– Захваљујући афирмацији проналазача и проналазака на овој Изложби многи аутори су излагали на другим изложбама у земљи светски признатим и познатим изложбама у иностранству где су освајали многа признања чинећи тиме афирмацију свог рада, рада својих сарадника, свог предузећа као и афирмацију своје земље. Све ово не би било могуће реализовати без укључења великог броја колектива, Института и факултета у рад Савеза. Немерљив је допринос, такође, Скупштине града Београда, ПК Београда, Министарстава за Науку и многих других организација и установа

– У оквиру Савеза су створене институције помоћи проналазачима и предузећима у заштити својих ауторских права. У протеклом периоду обрађивано је преко 600 патентних пријава од којих је 150 добило патентно решење.

– Значајан сегмент деловања у оквиру Савеза је обрада патентних решња у циљу пласмана истих на тржиште.Припремани су пројекти који су преко надлежних органа и организација односно институција промовисани и пласирани за финасирање и реализацију у производњи. Створена је база података и проналазака обрађених за потенцијалне кориснике који могу да се информишу и у зависности од обостраног интереса укључе у реализацију истих. Познат је већи број предузетника који су развили фирме на основама својих иновација и проналазака. Већи број проналазача је извршило промоције својих производа у организацији Савеза и ПК Београда у ПК и код корисника.

– Не мали значај је постигнут у едукацији чланства у вези укупне проблематике инвентивног рада и његове заштите.Посебно се истичу бројна предавања и непосредни савети као и рад на законодавној проблематици.


ifia_logo

Савез проналазача Београда члан је међународне организације проналазача INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTORS ASSOCIATIONS (IFIA)


Никола Тесла (биографија)

nikola-tesla (1)


Михајло Пупин (биографија)

d466aa06108b8b724746bb72289f6f5e


Милутин Миланковић (биографија)

milankovic-765x510