znak_2

Статут Савеза проналазача и аутора техничких унапређења града Београда
Решења о регистрацији ….
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Савезу проналазача Београда
Уговор са банком
Споразум – Уговор о колективном чланству
Споразум -Уговор о пословној сарадњи
Споразум – Уговор о спонзорству
Споразум – Уговор о донатарству
Правилник о наградама и признањима Савеза проналазача Београда
Правилник – процедура о организавању традиционалне изложбе
„ПРОНАЛАЗАШТВО БЕОГРАД“
Постоје и друга акта Савеза.