Институције које континуирано прате и помажу рад Савеза:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА – БЕОГРАД
ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА – БЕОГРАД
САВЕЗНИ ЗАВАД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ – БЕГРАД
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНСТИ – БЕОГРАД
ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА – БЕОГРАД
ГАЛЕНИКА – ЗЕМУН
ДУГА – БЕОГРАД
МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА – БЕОГРАД
ТЕЛЕОПТИК – ЖИРОСКОПИ – ЗЕМУН
ПРВА ИСКРА – БАРИЧ
ТЕХНОЛОШОКО – МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ – БЕОГРАД
ЖТП – БЕОГРАД
ПКБ КОРПОРАЦИЈА – БЕОГРАД
МДП – ПРОНАЛАСЦИ – МЛАДЕНОВАЦ
АЛАТНИЦА ПЕШОВИЋ – БЕОГРАД
ТРИО – БЕОГРАД
ПП ЛОПАР – БЕОГРАД
ПП ЛОПАР – БОГРАД
ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈСКЕ ИЗВОРЕ СТРУЈЕ – ЗЕМУН
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – БЕОГРАД

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
КЕНДИКО – БЕОГРАДМУЗЕЈ «НИКОЛА ТЕСЛА» – БЕОГРАД
УПРАВА ЗА НАУЧНУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ГШВЈ – БЕОГРАД
ЦЕНТРАЛНИ КЛУБ ВЈ – БЕОГРАД