ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ САВЕЗА ПРОНАЛАЗАЧА БЕОГРАДА

Урађен је извештај о извршењу овог пројектног задатка, са следећим закључцима:

Урађена је у целости I фаза (прва година) Интегралног информационог пројеката проналазача по плану и програму који су кроз пројекат дефинисани у склопу одобрених финансијских средстава.
Полазећи од чињенице да су делокруг рада Савеза и укупно деловање кроз реализацију многих активности много већи и комплекснији јасно је да је остварен почетни корак у укупном разрешењу ове врло обимне материје. Очекује се да се пројектовани задаци наставе у циљу све обухватнијег рада на целовитом интегралном информационом систему Савеза.
Реализацијом овог пројекта Савез проналазача се укључио у савремене токове информисања и коришћењем нових технологија комуникације створили су се почетни услови за брже и ефикасније деловање у решавању многих задатака и активности Савеза.
На овај начин су у значајној мери задовољени и многи корисници као што су Скупштина града Београда, Привредна комора Београда, Министарство за науку техологију и развој Србије, самостални проналазачи и, колективни чланови, многи предузетници и предузећа корисници услуга Савеза и реализатори патентних решења, Војска Србије, Савезни завод за интелектуалну својину, и др.
Отварањем домена на Интернету и Wеб-сајта и решавањем информационог тока у Савезу омогућена је шира комуникација са корисницима и сарадницима у земљи и свету.
Реализацијом овог Пројекта створени су почетни услови за презентацију значајних проналазака и њихову реализацију у производњи посебно малих и средњих предузећа и чиме поспешује веће запошљавање.
Реализацијом овог пројекта створени су услови за непосредан контакт са проналачима у земљи и иностранству који учествују на изложби «Проналазаштво Београд 2002.» и другим проналазачким манифестацијама.
Полазећи од пројектованих перфоманси система интегралног информационог система, јасно је, да овај систем треба развијати кроз дужи временски период и препоручује се наставак рада на пројекту и у наредном периоду, реализацијом планираних задатака и проширујући односне задатке у складу са новим сазнањима и токовима савремене комуникације како у релизацији организационе структуре Савеза тако и развојем новог хардвера и софтвера, примене готових пакета и програма и др.